Telefon

+90 216 488 44 42 / +90 532 744 91 22

Fax

+90 216 488 44 42

Uzman Kadro & Profesyonel Yaklaşım

DOĞRU Periyodik Kontrol Yüksek Performans ,Enerji Tasarrufu ,Güvenli Proses ,Nitelikli Personel ve Ekipman Ömrü DEMEKTİR.    

                                      

Verimli&Kaliteli Hizmet Anlayışı

Etik Kurallar ve İş Ahlakı bilinci içerisinde Çözüm Üretebilmek, Farkındalık Yaratabilmek için 81 ilde 7/24 Hizmet anlayışı.                                   

Dinamiklerimizle Kalitenize Değer Katmaya Devam Ediyoruz

Eğitim

Mesleki eğitim; örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi ifade eder.

Tahribatsız Muayene Hizmetleri

Tahribatsız muayene yöntemleri genel olarak servis altında olan ve hayati önem taşıyan elemanların kontrolü amacıyla kullanılır, örneğin uçak yapı elemanları. Tahribatlı yöntemler ise seri üretimi yapılacak fakat daha servise alınmamış makina elemanları için veya hasar sonucu servis dışı kalmış elemanlar için kullanılan yöntemlerdir.

Mühendislik

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel amacı iş yerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltarak insan sağlığını etkilemeyen seviyeye düşürmektir. Kurumun varlığının veya faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi bir işletmenin potansiyel kayıplarının gerçekleşme olasılığını, faaliyetlerin devamını tehdit eden kritik seviyeden düşük tutarak işletmenin faaliyetlerinin devamlılığını güvence altına alması ile olacaktır.

Belgelerimiz