Çevre Politikası

TDG Mühendislik, Dünyada ve Ülkemizde kabul gören çevre boyutları ve etkileriyle; ilgili yasalara, yönetmeliklere ve idari şartlara bağlı olarak politikamızı sürekli gözden geçirmeyi ve gerekliliklerini etkili bir şekilde yapmayı taahhüt eden bir politikaya sahiptir.

  • Çevre konusunda yapılan çalışmaları, ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve ISO 14001 standardına uygun olarak gerçekleştirmek,
  • Çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak,
  • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemektir, kirliliği kaynağında önlemek, faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
  • Enerjinin verimli kullanılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak,
  • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak,
  • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
  • Çalışanlara, çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek,
  • Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar birlikte çalıştığımız herkesle çevrenin korunması konusunda işbirliği yapmak en büyük amaçlarımızdandır.