İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

        TDG Mühendislik’ in asıl faaliyet konusu olan İş Sağlığı ve Güvenliği tüm çalışanlarımızın vazgeçilmez önceliği ve işinin ayrılmaz bir parçasıdır.

        İş Sağlığı ve Güvenliğinden her kademe personelin sorumlu olduğu bilincini yerleştirmeyi, değişen şartlara göre politikayı gözden geçirmeyi, taahhüt eden politikaya sahiptir.

  • Çalışmaların sürekliliği adına OHSAS 18001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir İSG Yönetim Sistemi kurmak,
  • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
  • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,
  • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılması,
  • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
  • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,
  • Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymayı,

Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve bu ilkelere göre hareket ediyoruz.