Hakkımızda

        Türkiye’de ve dünyada iş kazalarını önlemek, gereken tedbirleri almak için çeşitli yasalar ve yönetmelikler çıkartılmıştır. Bu kapsamda; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Konferansı’nın 31 Mayıs 2006 tarihinde yapılan 95 inci oturumunda kabul edilen “187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi”ne ülkemizin katılması ( Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 15/5/2013 tarihinde kabul edilen 6485 sayılı Kanunla uygun bulunmuştu) ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 20 Haziran 2012 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe girmiştir. TDG Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Yukarıda bahsi geçen antlaşma ve destekleyici nitelikte ki Kanun ve yönetmelik gereklerine uygun, bağımsız,tarafsız ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak Tarafsız Denetim Gözetim hizmetleri sunmaktadır.

      Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak iş sağlığı ve güvenliğinin en önemli amacıdır. İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir. Dolayısıyla çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve kontrolsüz devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme güvenliğinin kontrol edilebilir bir düzeye getirecektir.

      Plansız duruş ve hasarların yol açtığı gerçek maliyetler, o kuruluşun tahminlerinin ötesindeki boyutlara ulaşabilir. Küçük bir ünite veya ekipmanda oluşabilecek basit bir arızanın yarattığı etki ile bir üretim biriminde maddi kayıplar, ölümlü veya yaralanmalı kazalar ve çevresel olumsuzluklar meydana gelebilmektedir.

      20 yıllık saha tecrübesine sahip yönetici ve uzman kadromuz tarafından kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata ne derece uygun olduğu, ilgili taraflar için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının oluşturulması, bu ortamı sürekli iyileştirilmesi noktasında; ilgili yönetmelikler, Ulusal ve uluslararası standartlar ve yasal mevzuatlar çerçevesinde, Sektörel saha ve işletme tecrübelerimizle TDG Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri olarak siz değerli müşterilerimize çözüm ortağı olmayı hedeflemekteyiz.