Kalite Politikası

TDG Mühendislik olarak;

  • Kalite yönetim sistemimizin TS EN ISO 9001 standardının uygulanabilir gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi, 
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin en üst seviyeye yükseltilmesi, 
  • Kalite politikasının, şirketimizin amaçlarına uygunluğunu sağlamak için sürekli gözden geçirilmesi, 
  • Rekabet avantajı sağlayacak teknolojiyi takip ederek ulusal ve uluslararası standartlara uygun güncel, teknolojik ve güvenilir ekipmanlar kullanması,
  • Müşterilerimizin beklentileri ve ihtiyaçları doğru algılanıp değerlendirilmek suretiyle, müşterilerimizin memnuniyeti, önerisi ve şikayetlerini etkin bir şekilde değerlendirilmesi,
  • Yaptığı işin müşteriye sunulan hizmete, kalite yönetim sistemimize ve şirket amaçlarının gerçekleştirilmesine katacağı değerinin bilinciyle; şirket amaçlarımızı benimsemiş, kaliteye önem veren, çözüm üreten, işini sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını bilen ve katılan, kendisini sürekli geliştiren çalışanlarımızla hizmet üretilmesi,
  • Tüm çalışanlarımıza saygınlık göstermek amacıyla, işe alma, ücretlendirme, terfi ve eğitime erişimde eşit fırsatları garanti etmeyi, din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, engellilik, vb. konularda herhangi bir ayrımcılık yapmayacağımızı,
  • En üst düzeyde operasyonel emniyet, güvenlik ve kaliteyi yakalamak için gereken tüm kaynakların ve alt yapının sağlanması,
  • Üst Yönetim ve çalışanlarımız tarafından bağımsızlık, tarafsızlık, dürüstlük ve gizlilik ilkelerini her şeyin üstünde tutulması,
  • Yetkin, kalifiye ve motivasyonu yüksek personeller ile TS EN ISO/IEC 17020 standartına göre faaliyet gösteren güvenilir bir muayene kuruluşu olunması,

yönünde faaliyetlerimizi yürüterek sektörde lider bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.