Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Gizlilik

ÜST YÖNETİM olarak;

 • Muayene hizmetlerini verirken bağımsız ve tarafsız olacağımızı,
 • Personellerimizin muayene faaliyetlerini yürütürken verecekleri kararları etkileyecek hiçbir maddi veya manevi baskı uygulamayacağımızı,
 • Personellerimize muayene sonuçlarını etkileyecek sözlü veya yazılı olarak hiçbir talimat vermeyeceğimizi,
 • Tüm muayenelerde, muayene işlemlerine uygun nitelikte ve eğitimli personelle çalışacağımızı, değişen koşullarla paralel olarak personel eğitimlerinin gerekli güncellemelerini yapacağımızı,
 • Muayenelere ilişkin kayıtları güvenli bir şekilde ve yasalarla başka biçimde öngörülmediği takdirde müşterinin sırrı olarak muhafaza edeceğimizi,
 • Personellerimizin muayene işlemleri sırasında elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumalarını kontrol altında tutacağımızı
 • Kalite politikamızın ve amaçlarımızın, kuruşun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumlu olacağını ve sürekli iyileştirmeye teşvik edeceğimizi,

BEYAN VE TAAHHÜT EDERİZ.

 

          PERSONEL BAĞIMSIZLIK, TARAFSIZLIK, GİZLİLİK TAAHHÜTÜ

          Muayene Kuruluşu tarafından yapılan görevlendirme ile birlikte kullanılan tüm dokümanların mülkiyeti TDG Mühendislik ve Danışmanlık  Hizmetleri Ltd. Şti.’ne aittir. Bu dokümanlar hiçbir durumda çoğaltılamazlar ya da harici üçüncü şahıslara verilemezler. TDG Mühendislik  adına yürütülen faaliyetlerde;

 • Bu görevi kötüye kullanmayacağımı, ifşa ve afişe etmeyeceğimi, firmaların ticari veya endüstriyel bilgileri ile müşteri bilgilerini ve muayene sonuçlarını herhangi bir kişi/kurum ile paylaşmayacağımı ve gizlilik ilkesine kayıtsız şartsız uyacağımı,
 • TDG ve müşterisini olumsuz etkileyebilecek her tür etkileşimden uzak durarak, tarafsız, bağımsız ve dürüst davranacağımı,
 • TDG’nin muayene faaliyetlerinde TDG’nin belirleyeceği kurallara ve prosedürlere uyacağımı,
 • TDG adına yürütülen faaliyetlerde, muayene edilen ürün, hizmet, işlem ve benzerlerinin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı , bakımcısı veya bunların herhangi birinin yetkili temsilcisi olmadığımı, böyle bir ilişki söz konusu olduğunda bunu derhal TDG’ye bildireceğimi,
 • Hizmet vereceğim hiç bir kuruluş ile çıkar ilişkisi içinde olmayacağımı, hizmet verilen kuruluş veya temsilcisinden çıkar sağlayıcı herhangi bir talepte bulunmayacağımı, böyle bir teklif gelmesi durumunda kesinlikle reddedeceğimi ve teklif edeni TDG’ye bildireceğimi,
 • TDG’nin  muayene faaliyetleri kapsamında sektörde yer alan firmalara danışmanlık hizmeti vermeyeceğimi ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarla asla işbirliği yapmayacağımı,
 • Vasıflarımda (eğitim, seminer, kurs, denetim, vb.) herhangi bir değişiklik olması halinde, TDG’ye bildireceğimi,
 • TDG faaliyetlerinde görev aldığımda bir ilişki, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda derhal TDG’ye bilgilendireceğime, muayene faaliyetlerinde görev almayacağımı,
 • TDG faaliyetlerinde görev yaptığım dönemden sonra da, yapılacak ya da yapılmış olan değerlendirmelerle ilgili olarak öğrendiğim tüm prosedür ve konuları gizli tutacağımı,
 • TDG faaliyetlerinde yapacağım tüm görevleri eksiksiz ve zamanında yapacağımı,

 

BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.