İnsan Kaynakları

TDG Mühendislik olarak bizim için başarının en önemli unsuru “çalışanlarımız”dır. Sektörde ulaştığımız noktaya gelmemizde çalışanlarıımızın büyük payı var.

Farklı sektörlerde hizmet veren olan TDG Mühendislik’in sahip olduğu insan kaynağının, şirket vizyon ve stratejilerini gerçekleştirebilecek nitelikte çalışanlardan oluşturulması, onların motivasyonunun sağlanması, teknik anlamda geliştirilmesi, kısacası etkin bir şekilde yönetilmesi gerektiğine inanarak bu doğrultuda çalışmalar yapmaktayız. Bu amaçla İnsan Kaynakları olarak belirlediğimiz vizyonumuz, şirketimizin faaliyetgösterdiği sektörlerde, sınıfının en iyisi olan İnsan Kaynakları yapısını kurmak ve profesyonel çerçevede çalışmalarımızı hayata geçirmektir.

İnsan Kaynakları stratejilerinin çağın gerekliliklerini karşılayacak ve değer üretecek şekilde kurgulanması, buna yönelik uygulamaların gerçekleştirmesi, topluluk bünyesine yayılması ve benimsetilmesi ile değişen ihtiyaçlara bağlı olarak sürekli iyileştirilmesi konularında hep birlikte çalışıyoruz.