Yangın Tesisatı ve Motopomp Kontrolleri

    Yangın Tesisatı Kontrolleri, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre yılda bir kere periyodik kontrole tabi tutulmalıdır; 

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

 

 

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

 

Hizmet İçeriği;

Kontrol maddeleri Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve ilgili yönetmelikte belirtilen standartlarda belirtilen kriterlere göre hazırlanmıştır.

  • Su Depoları ve Kaynakların Kontrolü
  • Yangın Pompalarının Kontrolü (Çalışma Senaryosunun Kontrolü)
  • Yangın Pompa Performans Testleri
  • Yangın Dolapları ve İç Teçhizat Kontrolleri
  • Hidrant Sistemleri Kontrolü
  • Sprinkler Projeye Uygunluk Değerlendirmesi
  • Taşınabilir Söndürme Cihazlarının Yerleşim Planı Kontrolleri
  • Komple Yangın Tesisatının Hidrostatik Basınç Testi
  • Yangın Alarm Algılama Sistem Kontrolleri (Dedektörler ve Butonların Testleri)