Asansör Kontrolü ve Şartnameye Uygunluk Değerlendirmesi


               Belediyeler tarafından zorunlu olarak yaptırılan bu muayenelerde, Bilim ve Sanayi bakanlığı tarafından yayınlanan kontrol listeleri ve rapor formatları kullanılmaktadır. Kontrol sonrasında Asansör Kabin içerisine Kırmızı-Sarı ve Yeşil etiketler iliştirerek rapor sonucu yansıtılmaktadır. Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansöre yönelik takip kontrolü, yıllık kontrol raporunda belirtilmiş olan uygunsuzlukların giderilmesinin akabinde A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. Bina sorumlusunun takip kontrolüne ilişkin talebine öncelik verilir. Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde mevcut uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine dair kontrol, en son yapılan yıllık kontrolü takip eden ilk yıllık kontrolde A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. Kırmızı bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde takip kontrol ücretine ilişkin genel esaslar, ilgili idare ile A tipi muayene kuruluşu arasında yapılmış olan protokolde belirlenir.Yıllık kontrole nezaret eden bakım firmasının, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde belirtilen kriterleri sağlamadığının tespit edilmesi durumunda, bina sorumlusu,ilgili idare ve hizmet denetimi için asansörün bulunduğu ildeki bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlüğü bilgilendirilir. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun bakım firması ile sözleşme imzalanmasını teminen ilgili idare adına bina sorumlusuna otuz gün süre verilir. Bu süre sonunda, bina sorumlusu tarafından asansörün yıllık kontrolüne ilişkin herhangi bir talep yapılmaması durumunda, asansörün kullanım dışı bırakılmasını sağlamak üzere ilgili idare bilgilendirilir.


Hizmet içeriği:       

  • Yıllık zorunlu kontroller öncesinde Asansör kontrolün yapılması ve raporlanması.
  • Bakımcı firma yetkinliği ve bakım sözleşmesinin irdelenmesi gerekli bilgilendirme ve düzeltmelerin işaret edilmesi.
  • Yeni montaj yapılacak Asansörlerde ilgili yönetmelik, mevzuat ve standart gereklerine uygunşartname hazırlanması.
  • İhale takip ve değerlendirilmesi
  • Montör firmanın satın alma ve montaj sürecinde 3.taraf olarak denetimi.
  • Asansör uygunluk ve kabul testlerinin montör firma ile yapılarak teslim alınması.