Basınçlı Kaplar ve Kazanlar

      İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre; Basınçlı Kapların ( 97/23/EC direktifine göre 0,5 Bar üzerinde basınca sahip olan kaplar dahil olmaktadır) yılda en az 1 defa yetkili makine mühendisi, makine teknikeri veya yüksek teknikeri tarafından konrollerinin yapılması zorunludur. Bu kapsamda işletmeniz bünyesinde bulunan bütün Basınçlı Kapların kontrollerini TDG Mühendislik Hizmetleri olarak yönetmelik ve ilgili standartların gerektirdiği şekilde proses ve üretim açısından değerlendirerek sektörel saha tecrübelerimizle gerçekleştirmekteyiz.

                                                                                                                                                          

 1. Kazanlar (Su borulu, Alev borulu)                                                                   
 2. Hidrofor & Genleşme Tankları
 3. Otoklav
 4. Eşanjör - Isı değiştiriciler
 5. Kompresörler, Seyyar Hava Kompresörleri
 6. Hava Tankları
 7. CO₂&O₂ Tankları
 8. Boiler & Akümülasyon Tankları, Termosifon Tankları
 9. NH₃ Tankları
 10. Kriyojenik Tanklar
 11. Buhar Jeneratörleri
 12. Boru Hatları ve Mekanik Tesisatlar
 13. Kimyasal Depolama Tankları
 14. Dikişli ve Dikişsiz Taşınabilir Gaz Tüpleri
 15. Kullanımındaki LPG Tankları
                                                     
                                                                                                                                                                                

 

Muayene içeriği:

 • Ortam kontrolleri İşletme ve fonksiyon testleri (Kazanlarda İç ve Dış kontroller)
 • Emniyet ventil ve diğer güvenlik aksam kontrol ve testleri Hidrostatik Basınç testleri
 • Tahribatlı Muayene (Sertlik Ölçüm,Metalografi ve replika muayenesi)
 • Tahribatsız Muayeneler (UT-MT-PT-VT-RT)

 

İş ekipmanının kontrolü

MADDE 7 – (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur.

a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;

1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,

2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması,

sağlanır.

c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.

(2) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulur.

(3) Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar EK-III’te belirtilmiştir.