Tahribatsız Muayene Hizmetleri

    Tahribatsız malzeme muayene, kalite kontrolün en önemli bir bölümü olup, üretimin tamamlayıcı son kısmıdır. Tahribatsız muayene, incelenen malzemelere herhangi bir zarar vermeden muayene edilerek, dinamik ve statik yapıları hakkında bilgi edinilen muayene yöntemlerinin tümüne verilen addır. Tahribatsız muayene yöntemi ile malzemeler imalat esnasında veya belli bir süre kullandıktan sonra örneğin, korozyon veya aşınma gibi nedenlerden dolayı oluşan çatlak, iç yapıda meydana gelen boşluk, kesit azalması vb. hataların tespiti gerçekleştirilir. Bu işlemlerde, malzemelerden herhangi bir numune alma ihtiyacı yoktur. Testler doğrudan iş parçası üzerinde yapılır ve böylece parçaların % 100 muayenesi gerçekleştirilebilir.

        Kullanıma uygun olmayan veya kullanıma uygunluğunu yitirmiş olan parçalar çoğunlukla kullanımdan kaldırılır. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları.Malzemelerin yapısal değerlendiril-mesi, Üretim ve montaj yöntemle-rinin karşılaştırılması ve bulguların değerlendirilmesi. Metallerin iç yapılarının ve yorulma belirtilerinin incelenmesi, kaynak dikişlerinde çatlakların tespiti. Kusurlu parçaların ve anormalliklerin tespiti, Üretim montaj kusurlarının, yerlerinin ve yönteminin değerlendirilmesi. Zayıf yapışma, kaynaklarda çatlama, metallerde homojen olmayan gözenekler ve malzeme hatalarının belirlenmesi. Kullanım süresince aşınma ve anormalliklerin erken belirlenmesi. Depolarda ve borularda korozyonun ve yerinin tespiti, Çeşitli araçlarda erken uyarı sistemleri. Üretim yöntemi değişkenlerinin belirlenmesi ve kontrolünün sağlanması. Radyografik ve ultrasonik yöntemle kalınlık ölçme ve imalat parametrelerinin tespiti.

Tahribatsız muayene yöntemleri çeşitli fiziksel prensiplerle, farklı şekillerde uygulanır. Seçilecek yöntem, incelenen malzemenin cinsine ve aranan hata türüne göre belirlenir. Her bir yöntemin diğerine göre üstün tarafları olup, genellikle birbirlerinin tamamlayıcısı durumundadırlar. Tahribatsız muayenede uygulanan yöntemler sırasıyla şu şekilde sıralanabilir:      

  • Görsel Muayene
  • Sıvı Emdirme (Penetran Sıvısı) ile Muayene
  • Girdap akımları (Eddy Akımı) ile Muayene
  • Manyetik Parçacık ile Muayene
  • Ultrasonik Muayene
  • Radyografik (Röntgen) Işınları ile Muayene
  • Eddy&Current (Girdap Akımları)
  • Phased Array&TOFD
  • Vakum ve Sızdırmazlık Testi

                                                                                                                                                                                                                      

                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

1. Göz ile Muayene
2. Sıvı Emdirme (Penetran Sıvısı) ile Muayene
3. Girdap akımları (Eddy Akımı) ile Muayene
4. Manyetik Parçacık ile Muayene
5. Ultrasonik  Muayene
6. Radyografik (Röntgen) Işınları ile Muayene

Ultrasonik Kalınlık Muayenesi
Yüksek frekanslı ses dalgalarıyla malzeme kontrol yöntemidir. Malzeme içine g&ou...
Devamını Oku
Manyetik Parçacık Muayenesi
Manyetik kontrol; manyetik (mıknatıslanabilir) malzemelerden yapılmış parçanın yüzeyi...
Devamını Oku
Sıvı Penetrant Muayenesi
Yüzey hatalarının tespitinde kullanılan bir yöntemdir. Muayene yüzeyine açı...
Devamını Oku
Akustik Emisyon Muayenesi
 Akustik Emisyonlar, stres (yük veya basınç) altındaki malzemelerde bir yada dah...
Devamını Oku
Göz ile Muayene
Gözle Muayene korozyon, kirlilik, imalat kusurları, kaynaklı imalat ve diğer muayene par&cce...
Devamını Oku
Girdap Akımları ile Muayene
Elektrik akımını ileten malzemelerin yüzey/yüzey altı süreksizliklerinin tespiti i...
Devamını Oku
Radyografik Muayene
  X ve Gama ışınları gibi çok kısa dalga boylu ışınların malzeme içinden g...
Devamını Oku
Vakum ve Sızdırmazlık Testi
VAKUM TESTİ Vakum test ekipmanı tankın taban sacında ve plakalarının kaynaklarında bulunan ka...
Devamını Oku
Phased Array ve TOFD
PHASED ARRAY Klasik ultrasonik muayeneye kıyasla, karmaşık geometriye sahip malzemelerde sabi...
Devamını Oku