Elektrik Sistemleri

21.8.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin 7. Ve 10. maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir.Bu tesislerin periyodik kontrolü ise 6331 sayılı İş Güvenliği Kanununa istinaden oluşturulan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek III 2.3 maddesi gereği zorunludur. Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin Ek-P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü yapılacaktır.
Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

Akümülatör, Transformatör

1 Yıl

İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.

 

Elektrik Muayene Hizmetleri, elektriğin tesiste girdiği ve dağıtıldığı noktalara uzanan sistemlerdeki çeşitli test ve kontrol faaliyetlerini içerir. Yeni kurulan, bulunduğu mahalde yapısal ve içerik olarak değişikliğe uğramış elektrik sistemlerinde yapılan muayeneler ile oluşabilecek yangın, patlama gibi risklerin asgari seviyeye çekilmesi ve enerji verimliliği ve tasarrufu yapılacak kısımların saptanması sağlanır.

Elektrik&Elektronik Teknik Denetim ve Gözetim Hizmetleri

 1. Elektrik Sistemleri Test ve Kontrolleri
 2. O.G. Sistemleri Test ve Kontrolleri
 3. A.G. Sistemleri Test ve Kontrolleri
 4. Topraklama & Yıldırımdan Korunma Sistemleri Test ve Kontrolleri
 5. Yangın Alarm Sistemleri Test ve Kontrolleri

Termografik Muayene

 1. A.G. Panoları, Trafolar, O.G. Hücrelerinde termal kamera ile ısı ölçümleri yapılması.


Enerji Kalitesi Ölçümleri

 1. A.G. Panolarında enerji kalitesi ve harmonik bileşenlerinin ölçülmesi.


O.G. Sistemleri

 1. O.G. Hücre ve trafo mahal kontrolleri, fiziksel kontroller
 2. O.G. Hücre ve trafo koruyucu donanım işlev testleri
 3. Trafo yağı numune alımı ve analizi


A.G.Sistemleri:

 1. A.G. Panoları, KGK ve Jeneratör mahal kontrolü, fiziksel kontroller
 2. A.G. Panoları ve Jeneratör bara yalıtım testleri
 3. A.G. Panoları, KGK ve Jeneratör gösterge işlev kontrolü
 4. Kompanzasyon kademeleri ve Reaktif Güç Kontrol Rölesi işlev kontrolü


Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri

 1. Topraklama ve Paratoner tesisat kontrolleri ve topraklama ölçümleri.


Yangın Alarm Sistemi:

 1. Yangın Alarm tesisat kontrolleri ve alarm butonları işlev ve adres kontrolleri

  Binalardaki alçak gerilim elektrik tesisatlarının yangın güvenliği açısından doğrudan uyulması gereken tasarım ve uygulamada öncelikli olarak göz önüne alınması gereken temel standartlar, IEC (International Electrotechnical Commission) tarafından yayınlanan IEC 60364 serisi standartlar ve CENELEC (Fransızca: Comité Européen de Normalisation Électrotechnique; İngilizce: European Committee for Electrotechnical Standardization) tarafından yayınlanan HD 384 serisi ve HD 60364 serisi standartlardır.
  Bu standartlar binalardaki elektrik tesisatlarının güvenli ve düzgün çalışmasını sağlayacak tasarımı, donanımı (cihazları), kabloların seçimini, montajı, montaj sonrası doğrulama (denetleme ve deney), periyodik denetim ve deneyler ile ilgili temel kuralları içerir.


Katodik Koruma Ölçümleri
Gömülü veya toprak altındaki metalik yapıların korozyona karşı yapılmış olan katod...
Devamını Oku
Zemin Yalıtkanlık Direnci Ölçümü
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'nde belirtildiği şekilde "Herhangi bir zem...
Devamını Oku
Topraklama Tesisatı Kontrolleri
     21.8.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yür&...
Devamını Oku
Elektrik Tesisat Uygunluk Değerlendirmesi
17.07.2013 Tarih ve 28710 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğ...
Devamını Oku
Paratoner Tesisat Kontrolleri
YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMİ İLE İLGİLİ ÜLKEMİZDE KULLANILAN YASAL MEVZUATLAR TSE EN ...
Devamını Oku
Jeneratör Kontrolleri
19.12.2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Binaların Yangından Korun...
Devamını Oku
Transformatör
19.12.2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Binaların Yangından Korun...
Devamını Oku
Termografik Muayene
   Tüm nesneler eğer -273 C üzerinde ise termal enerji yaymaktadır. Bu da...
Devamını Oku
Elektrik Sistemlerinde Yangın Güvenliğinin Sağlanması
17.07.2013 Tarih ve 28710 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğ...
Devamını Oku
Akümülatör Tesisleri
Kurşun-asitli sabit akümülatör tesisleri, tabanı aside dayanıklı malzemeden yapılm...
Devamını Oku