Endüstriyel Muayeneler ve Gözetim Hizmetleri

        Amaç; işletmelerdeki havalandırma, ısıtma, soğutma, transfer ve aktarım hatlarında mekanik tesisatların ilgili standartlar ve mevzuat çerçevesinde günümüz teknolojisine uygun, enerji, iş gücü ve zaman kazançları girdisiyle ciddi faydalar sağlayarak, olası kaza, arıza ve duruşlar önceden tespit edilerek gerekli tadilat ve iyileştirmelerin planlayacağınız zamanlarda tarafınızdan yapılarak üretim ve hizmette kaliteyi arttırmaktır.