Makine Tezgah Kontrolleri

          Arıza süresi ve bunun yol açtığı maliyetlerde potansiyel düşüşe sebep olur. Test ve kontrol sonrası hazırlanan rapora göre, alınan aksiyon planları doğrultusunda sağlık ve güvenlik risklerinin daha iyi yönetilmesine imkan sağlar. İş yerlerinde ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayların büyük ölçüde engellenmesini sağlar. Çalışanların motivasyonunu ve katılımını arttırır, kuruma güven duymalarını sağlar, kuruluş değerlerine bağlılığa katkıda bulunur. Risk yönetimi ile muhtemel iş kazalarını kontrol altına alır. Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlar.

               Matkap, Vargel, Torna, Freze, Kesme taşı, Planya, Şerit Testere, CNC işleme, Kaynak Tezgâhları, Ağaç İşleme, Cam İşleme, Metal İşleme vb tezgahlarda yapılan risk analizleri sonrasında tespit edilen eksiklikler, iyileştirmeler ve ilave güvenlik tedbirleri yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır.

Kontrol içeriği:

  • Ortam Mahal ve konumlandırma kontrolleri
  • Operatör Eğitimleri (İSG ve Teknik), Mesleki Yeterlilik Eğitimi
  • Ekipman risk analizleri
  • Bakım ve Kullanma Talimatlarının Hazırlanması
  • İşletme ve fonksiyon testleri
  • Ergonomi ve Güvenlik kontrolleri
  • Elektrik Besleme pano uygunluk kontrolleri
  • Gürüntü ve Aydınlatma kontrolleri
  • KKD Kullanımı ve uygunluk kontrolleri

Yönetmeliğe göre Makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri EK-III, madde 1.4.’te yer alan hususlara uygun olarak yapılır.

             Ek III Madde 1.4. Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.