Mekanik Kontroller

•Kazanlar ve Basınçlı Kaplar ile ilgili hizmetler, işletme içinde bulunan 0,5 bar üstündeki tüm basınçlı kapların periyodik muayenelerinden oluşmaktadır. Muayenelerde kritik noktalarda müşteri onayı ile ilgili standartlar doğrultusunda tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanmaktadır. Yönetmelik maddesine göre Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.
•Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.
•Makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri bir yılı aşmamak kaydı ile makine mühendisleri, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış makine ve tezgâhların periyodik kontrolü; makine veya mekatronik mühendisi ile elektrik mühendisleri ve/veya bunların teknikerleri tarafından birlikte yapılır.
•İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mühendisleri, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

 

 

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Yangın Söndürme cihazı

TS ISO 11602-2 standardında belirtilen sürelerde

TS ISO 11602-2 standardında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

Havalandırma ve Klima Tesisatı

1 Yıl

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.


Basınçlı Kaplar ve Kazanlar
      İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetme...
Devamını Oku
Kaldırma İletme Araçları
    6331 sayılı İş Kanunu'nun ilgili yönetmeliğine istinaden; işletmenizd...
Devamını Oku
Makine Tezgah Kontrolleri
          Arıza süresi ve bunun yol açtığı maliyetlerde pota...
Devamını Oku
Havalandırma Tesisatı Kontrolleri
  Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla çeşitli yöntemler kull...
Devamını Oku
Yangın Tesisatı ve Motopomp Kontrolleri
    Yangın Tesisatı Kontrolleri, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik...
Devamını Oku