Akustik Emisyon Muayenesi

 Akustik Emisyonlar, stres (yük veya basınç) altındaki malzemelerde bir yada daha çok yerel kaynağın hızla enerji salarak geçici elastik dalgalar ürettiği olaylar ve böylece oluşan geçici elastik dalgalardır.

 AE yöntemini diğer ultrasonik yöntemlerden ayıran temel özellik, kontrol edilecek yapı/bölge üzerine ses sinyali gönderilmemesidir. Tespit edilen hata belirtileri direkt olarak hatanın kendisinden kaynaklanan ve yayımlanan ses sinyalleridir.

Temel Uygulama Alanları

 Ülkemizde özellikle yerüstü veya yeraltı basınçlı kaplar ve küre tanklarda uygulanan AE yöntemi tüm malzeme testlerinde, üniversitelerde, arge çalışmalarında, asma köprüler, nükleer santral reaktörleri gibi kritik yapıların sürekli olarak izlenebilmesi amacı ile de kullanılmaktadır.

 Akustik Emisyon yöntemi ayrıca, çok sayıda depolama tankı bulunan tesislerde, hangi tankların öncelikli olarak açılması ve detaylı kontrol edilmesi gerektiğine karar verme noktasında yardımcı bir yöntem olarak uygulanmaktadır.
Bakım, onarıma alınacak tankların belirlenmesi ve kontrol öncesi planlamada hızlı ve uygun bütçeli bir yöntemdir.

AE Yönteminin Avantajları

  • Bir yapının bütünlük kontrolü tek aşamalı bir test ile yapılabilir. Test süreleri kısadır.
  • AE testi, yeterli basınçlandırma/yük sağlanması durumunda işletme koşulları altında da uygulanabilir.
  • Tüm kontrol bölgesi yerine sadece algılayıcılara erişim yeterlidir.
  • Hatanın geometrisine bağlı değildir. (MP, UT, RT hata geometrisine bağlıdır)
  • Eş zamanlı bir kontrol yöntemidir. Test sırasında sonuçlar alınabilir.
  • Büyük yapılarda (Küresel LPG tankları veya depolama tankları) hata konumlandırılmasına olanak verir.