Girdap Akımları ile Muayene

Elektrik akımını ileten malzemelerin yüzey/yüzey altı süreksizliklerinin tespiti için kullanılır. Elektromanyetik metot olarak da adlandırılan bu metodun prensibi probun malzemede indüklediği girdap akımlarının olası hatalarla değişiminin algılanmasıdır. Girdap akımı metodunda belirli ürünleri test ederken bu ürünlere yönelik oluşturulmuş standartlar esas alınarak test yapılmaktadır.

Uygulama Alanları:
Kaynak dikişlerinden, alüminyum uçak parçalarına kadar pek çok malzeme için güvenle uygulanabilen çok hızlı bir metottur. Malzeme özelliklerinin belirlenmesinde de kullanılabilmektedir.
Sahada kontrol gerektiren tüm işlerde gezici ekibiyle yerinde, çalışma yapılmaktadır.

Personel:
TS EN ISO 9712 ve 97/23/EC Direktiflerine göre Seviye 2 düzeyinde sertifikalı mühendis ve uzman personel.