Radyografik Muayene

 

X ve Gama ışınları gibi çok kısa dalga boylu ışınların malzeme içinden geçerek bir film ya da ekran (Radyoskopi) üzerinde 2 boyutlu görüntü oluşturmalarıprensibinedayanır. Tahribatsız Muayene Laboratuvarında film üzerinde görüntü oluşturulmaktadır.
Bu yöntemle malzeme içindeki süreksizlikler (gözenek cüruf kalıntı ya da boşluklar) tespit edilir. Bu metot tüm malzemelere uygulanmaktadır. X ışını veya gama ışını kaynaklarının kapasitelerinden dolayı kullanılabilirlikleri sadece malzeme kalınlığı ile ilgili bir kısıtlama getirmektedir.
Metot standartları: TS EN 444, TS EN ISO 17636, TS EN 462-1,5 ilgili ASTM ve ISO standartları.

Uygulama Alanları:
Kaynak dikişlerinin, dökümlerin dövmelerin X-ışınları ve gama ışınlarıyla radyografik muayenesi yapılmaktadır.
Sahada kontrol gerektiren tüm işlerde gezici ekibiyle yerinde, laboratuvar çalışması gerektiren işlerde kurumumuzun işbirliği içerisinde çalıştığı muayene kuruluşunun geniş imkanlarını kullanarak laboratuvarlarda çalışma yapılmaktadır.

Personel:
TS EN ISO 9712 ve 97/23/EC Direktiflerine göre Seviye 3 ve 2 düzeyinde sertifikalı mühendis ve uzman personel.