Göz ile Muayene

Gözle Muayene korozyon, kirlilik, imalat kusurları, kaynaklı imalat ve diğer muayene parçaları yüzeylerindeki çatlak, gözenek gibi yüzey süreksizliklerinin çıplak gözle ve/veya optik yardımcı araç ve gerecin kullanılmasıyla tespit edilmesidir. Gözle Muayene yaygın olarak diğer tahribatsız muayene metotları uygulamadan önce kullanılan bir tahribatsız muayene metodudur. Metot standartları: TS EN ISO 17637, TS EN ISO 5817, TS EN 13018, TS EN 1370' dir.

Uygulama Alanları:
Tüm malzeme ve muayene parçalarına uygulanır. Yanına ulaşılamayan ısı değiştirici tüpleri, kollektörler, borular, türbin kanatları gibi parçalar çubuk ve esnek endoskopla incelenir. Sahada kontrol gerektiren tüm işlerde gezici ekibiyle yerinde, çalışma yapılmaktadır.

Personel:
TS EN ISO 9712 ve 97/23/EC Direktiflerine göre Seviye 3 ve 2 düzeyinde sertifikalı mühendis ve uzman personel.