Sıvı Penetrant Muayenesi

Yüzey hatalarının tespitinde kullanılan bir yöntemdir. Muayene yüzeyine açık süreksizlikler, içine kapiler etki ile nüfuz etmiş olan penetran sıvısı geliştirici tarafından tekrar yüzeye çekilerek süreksizlik belirtileri elde edilir. Süreksizlikler çatlak türü ise çizgisel belirtiler, gözenek türü ise yuvarlak belirtiler elde edilir.

Yüzey gerilimi düşük (ıslatma kabiliyeti yüksek) sıvılar kullanarak, malzeme yüzeyine açık olan süreksizliklerin tespit edilmesi amacıyla kullanılır. Metot penetrant-ara temizleyici geliştiriciden oluşan ürün kombinasyonları kullanılarak gerçekleştirilir. Metodun prensibi, penetrant sıvının yüzeye açık süreksizliğe nüfuz etmesi fazla penetrantın yüzeyden uzaklaştırılması ve nüfuz eden penetrant sıvının geliştirici vasıtası ile sızdığı süreksizlikten çekilerek görür hale gelmesidir. Metot TS EN 571-1,2 ve diğer EN,ASTM, ISO standartlarına göre uygulanmaktadır.

Uygulama Alanları:
Yüzeylerinin müsaade ettiği tüm döküm, dövme ve kaynak dikişlerinde tüm metal ve metal dışı malzemelerde kullanılabilir. Sahada kontrol gerektiren tüm işlerde testler gezici ekip ile yerinde, yapılmaktadır.

Personel:
TS EN ISO 9712 ve 97/23/EC Direktiflerine göre Seviye 3 ve 2 düzeyinde sertifikalı mühendis ve uzman personel.