Ultrasonik Kalınlık Muayenesi

Yüksek frekanslı ses dalgalarıyla malzeme kontrol yöntemidir. Malzeme içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları ses yolu üzerinde bir engele çarparlarsa yansırlar. Çarpma açısına bağlı olarak yansıyan sinyal alıcı başlığa prop gelebilir veya gelmeyebilir. Alıcı başlığa prop yansıyan sinyal ultrasonik muayene cihazının ekranında dalga çizgileri eko oluşturur. Yankının konumuna göre yansıtıcının muayene parçası içindeki koordinatları hesaplanabilir.

Ultrasonik muayene; sesin malzeme içinde yankılanması prensibine dayanır. Ses yüzeyden gönderildiğinde bir yansıtıcıya çarpar ve geri döner. Sesin malzeme içindeki hızının sabit olması ve sesi gönderme ile geri alma süresi bilindiğinden, sesin kat ettiği mesafe bulunabilmektedir. Buradan da, alınan yankının süreksizlikten mi yoksa malzeme geometrisinden mi olduğu kolayca tespit edilebilmektedir. Ultrasonik muayene ile her türlü parça, kaynak dikişleri, döküm dövme parçalar test edilebilmektedir.
Tahribatsız Muayene metot Standartları esas olarak TS EN 583-3, TS EN ISO 11666, TS EN ISO 23279, TS EN ISO 17640' tir. Ancak belirli ürünleri test ederken bu ürünlere yönelik oluşturulmuş diğer talimat ve standartlar esas alınarak test yapılmaktadır.

Uygulama Alanları:
Tüm döküm, dövme ve kaynak dikişlerinde tüm malzemelerde güvenle kullanılabilir.
Sahada kontrol gerektiren tüm işlerde gezici ekibiyle yerinde, laboratuvar çalışması gerektiren işlerde kurumumuzun geniş imkanlarını kullanarak laboratuvarlarda çalışma yapılmaktadır.

Kullanılan Personel:
TS EN ISO 9712 ve 97/23/EC Direktiflerine göre Seviye 3 ve 2 düzeyinde sertifikalı mühendis ve uzman personel.

 

 

Yüksek frekanslı ses dalgalarıyla malzeme kontrol yöntemidir. Malzeme içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları ses yolu üzerinde bir engele çarparlarsa yansırlar. Çarpma açısına bağlı olarak yansıyan sinyal alıcı başlığa prop gelebilir veya gelmeyebilir. Alıcı başlığa prop yansıyan sinyal ultrasonik muayene cihazının ekranında dalga çizgileri eko oluşturur. Yankının konumuna göre yansıtıcının muayene parçası içindeki koordinatları hesaplanabiliUltrasonik kontrol
Yüksek frekanslı ses dalgalarıyla malzeme kontrol yöntemidir. Malzeme içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları ses yolu üzerinde bir engele çarparlarsa yansırlar. Çarpma açısına bağlı olarak yansıyan sinyal alıcı başlığa prop gelebilir veya gelmeyebilir. Alıcı başlığa prop yansıyan sinyal ultrasonik muayene cihazının ekranında dalga çizgileri eko oluşturur. Yankının konumuna göre yansıtıcının muayene parçası içindeki koordinatları hesaplanabilirUltrasonik kontrolUltrasonik kontrol
Yüksek frekanslı ses dalgalarıyla malzemeUltrasonik kontrol
Yüksek frekanslı ses dalgalarıyla malzeme kontrol yöntemidir. Malzeme içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları ses yolu üzerinde bir engele çarparlarsa yansırlar. Çarpma açısına bağlı olarak yansıyan sinyal alıcı başlığa prop gelebilir veya gelmeyebilir. Alıcı başlığa prop yansıyan sinyal ultrasonik muayene cihazının ekranında dalga çizgileri eko oluşturur. Yankının konumuna göre yansıtıcının muayene parçası içindeki koordinatları hesaplanabilirkontrol yöntemidir. Malzeme içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları ses yolu üzerinde bir engele çarparlarsa yansırlar. Çarpma açısına bağlı olarak yansıyan sinyal alıcı başlığa prop gelebilir veya gelmeyebilir. Alıcı başlığa prop yansıyan sinyal ultrasonik muayene cihazının ekranında dalga çizgileri eko oluşturur. Yankının konumuna göre yansıtıcının muayene parçası içindeki koordinatları hesaplanabilirUltrasonik kontrol
Yüksek frekanslı ses dalgalarıyla malzeme kontrol yöntemidir. Malzeme içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları ses yolu üzerinde bir engele çarparlarsa yansırlar. Çarpma açısına bağlı olarak yansıyan sinyal alıcı başlığa prop gelebilir veya gelmeyebilir. Alıcı başlığa prop yansıyan sinyal ultrasonik muayene cihazının ekranında dalga çizgileri eko oluşturur. Yankının konumuna göre yansıtıcının muayene parçası içindeki koordinatları hesaplanabilir
Yüksek frekanslı ses dalgalarıyla malzeme kontrol yöntemidir. Malzeme içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları ses yolu üzerinde bir engele çarparlarsa yansırlar. Çarpma açısına bağlı olarak yansıyan sinyal alıcı başlığa prop gelebilir veya gelmeyebilir. Alıcı başlığa prop yansıyan sinyal ultrasonik muayene cihazının ekranında dalga çizgileri eko oluşturur. Yankının konumuna göre yansıtıcının muayene parçası içindeki koordinatları hesaplanabilir
Yüksek frekanslı ses dalgalarıyla malzeme kontrol yöntemidir. Malzeme içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları ses yolu üzerinde bir engele çarparlarsa yansırlar. Çarpma açısına bağlı olarak yansıyan sinyal alıcı başlığa prop gelebilir veya gelmeyebilir. Alıcı başlığa prop yansıyan sinyal ultrasonik muayene cihazının ekranında dalga çizgileri eko oluşturur. Yankının konumuna göre yansıtıcının muayene parçası içindeki koordinatları hesaplanabilir